Organizacja 18. edycji HALP, jak informowaliśmy na spotkaniu, niesie za sobą kilka koniecznych zmian. Nie chodzi tylko o system rozgrywek, ale także o sprawy pozaboiskowe.

Wzorując się na doświadczeniach z poprzednich lat, postanowiliśmy jeszcze bardziej zaostrzyć kontrolę podczas rozgrywek. Poza współpracą ze Strażą Miejską i Komendą Powiatową Policji w Stargardzie, podpisaliśmy także umowę z firmą ochroniarską. Podczas rozgrywek, przez cały okres ich trwania, obecni będą ochroniarze, którzy zobowiązani są do pilnowania porządku oraz do podjęcia działań w celu niedopuszczenia do kradzieży, niszczenia mienia, spożywania alkoholu przez przebywające w hali osoby oraz innych czynów zabronionych i zdarzeń powodujących szkody, a w razie konieczności do wezwania na teren hali policji.

Ponadto podczas turniejów obecny będzie ratownik medyczny, który w przypadku wystąpienia u jakiegoś uczestnika kontuzji, urazu czy innego zdarzenia wymagającego interwencji, udzieli niezwłocznie pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, każda drużyna winna być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, a zawodnicy swoim podpisem potwierdzają w formularzu zgłoszeniowym brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach oraz start na własną odpowiedzialność.

Wspomniane formularze – przypominamy – należy dostarczyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia udziału w pierwszym turnieju. Muszą znajdować się na nim nazwiska i dane wszystkich piłkarzy, którzy wezmą udział w całym cyklu. Po dostarczeniu formularza i rozpoczęciu pierwszego turnieju, nie będzie możliwości dokonywania zmian – poza koniecznością uzupełnienia podpisu zgłoszonego wcześniej zawodnika, ale rozpoczynającego udział np. od drugiego turnieju (w sytuacji, gdy przed pierwszym turniejem nie było możliwości uzyskania jego podpisu). Co ważne, podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rozgrywkach.