KONTAKT

ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji
OSiR Stargard Sp. z o.o.
Szczecińska 35, 73-110 Stargard

tel. 91 573 23 34
e-mail: sekretariat@osir.stargard.pl

NIP: 854-23-67-178
REGON: 320765396
KRS: 0000359707

KONTO

Polska Kasa Opieki SA
17 1240 3927 1111 0010 7391 8687

GŁÓWNY KOORDYNATOR

Sławomir Stańczyk
e-mail: sport@osir.stargard.pl

Wykonanie oraz wsparcie techniczne strony internetowej

Media Star
e-mail: biuro@mediastar.pl