OSiR Stargard HALP na Facebooku
Zasady płatności - ważne! - 09.11.2017

Informujemy, że opłata za udział w rozgrywkach w sezonie 2017/2018 wynosi - bez zmian - 833,33 zł netto. Do tego należy doliczyć VAT w wysokości odpowiadającej zakresowi świadczonej usługi, opisanej na fakturze:
- wpisowe za udział w rozgrywkach HALP (VAT 8%) - łączny koszt 900 zł brutto
- reklama firmy w rozgrywkach HALP (VAT 23%) - łączny koszt 1025 zł.
Prosimy kierowników drużyn o deklarację, do 12 listopada włącznie, dotyczącą wybranego wariantu faktury oraz o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury (imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres i ewentualnie NIP). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.
Płatność jest jednorazowa (do 17.11.2017) lub w dwóch równych transzach (do 17.11.2017 i 17.01.2018). Opłaty należy dokonywać gotówką w siedzibie OSiR Stargard Sp. z o.o. (ul. Szczecińska 35) lub przelewem na rachunek bankowy w Polskiej Kasie Opieki SA nr 17 1240 3927 1111 0010 7391 8687 (w tytule należy wpisać: HALP, nazwa drużyny). Nie ma możliwości dokonywania wpłat bezpośrednio podczas meczów, w hali! W przypadku nowych drużyn, płatność zostaje pomniejszona o kwotę wpłaconej kaucji.
Niedopełnienie obowiązku zapłaty wpisowego do 17 listopada (a później, ewentualnie, do 17 stycznia), zgodnie z regulaminem, skutkować będzie niedopuszczeniem drużyny do gry w najbliższym meczu wyznaczonym po upływie powyższego terminu (terminów) oraz walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej.


Powrót
MediaStar