OSiR Stargard HALP na Facebooku
O przekładaniu meczów - 10.12.2017

W związku z wnioskami i pytaniami o przekładanie spotkań, informujemy, że regulamin jasno określa tę kwestię. Zgodnie z pkt. 4-6 rozdz. "System i zasady rozgrywek", każdej drużynie przysługuje prawo do przełożenia jednego meczu w całym sezonie. O zamiarze przełożenia meczu należy poinformować organizatora najpóźniej 72 godziny przed jego wyznaczonym terminem (w przypadku meczu zaplanowanego na niedzielę na godz. 15.00, zamiar przełożenia meczu należy zgłosić najpóźniej w czwartek do godz. 15.00). (...) Nowe terminy zaległych meczów ustala organizator, bez konsultowania ich z kierownikami drużyn. Muszą one jednak zostać rozegrane najpóźniej przed ostatnią kolejką pierwszej lub drugiej rundy w każdej klasie rozgrywkowej. Ponadto, nie ma możliwości przekładania meczów ostatnich kolejek obu rund. Wyjątek stanowi rozegranie meczu awansem.

Powrót
MediaStar