Publikujemy regulamin rozgrywek 18. edycji HALP oraz formularz zgłoszeniowy. Kierownicy drużyn, zawodnicy oraz sędziowie zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, jego akceptacji i przestrzegania podczas rozgrywek.

Zawarte w nim informacje dotyczą formuły tegorocznej edycji, przepisów gry, a także wpisowego i terminu płatności (najpóźniej do 31 stycznia). Z kolei formularz zgłoszeniowy wypełniają kierownicy, podając imiona i nazwiska oraz pełne daty urodzenia zawodników swoich drużyn (w tym roku każda drużyna zgłasza maksymalnie 12 zawodników!).

Każdy ze zgłoszonych, własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem, potwierdza autentyczność podanych danych, potwierdza dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w rozgrywkach HALP oraz potwierdza start na własną odpowiedzialność. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w rozgrywkach. Kompletne formularze należy dostarczyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia rozgrywek.

REGULAMIN HALP 2019

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
HALP 2019